Nationaal hitteplan

 • Beschrijving

  Vanaf 19 juni 2017 is het Nationaal Hitteplan van kracht. Bij een langer aanhoudende periode van zeer warm weer kunnen uiteenlopende gezondheidseffecten en -klachten ontstaan. 

  Warm zomerweer, voor veel mensen de tijd om te genieten! Een groot gedeelte van onze tijd besteden we buiten. Lekker ontspannend en dus goed voor onze gezondheid. Maar te veel hitte is niet goed en kan zelfs gevaarlijk zijn. Een goede voorbereiding voor deelname aan festivals en sportevenementen in de buitenlucht is daarom aan te raden.

  Ook kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en chronisch zieken moeten extra alert zijn als het kwik stijgt. Gelukkig kunnen gezondheidsproblemen door hitte ook goed voorkomen worden.

 • Kosten

  Vragen

  Bij vragen over uw gezondheid kunt u het beste uw huisarts raadplegen. Misschien gebruikt u medicijnen of heeft u een ziekte waarbij veel drinken juist niet mag. Raadpleeg ook in zo'n geval uw huisarts of uw apotheek. Algemene vragen over hitte en gezondheid kunt u stellen aan de GGD Zuid Limburg.

 • Extra 1